Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!

Szczegóły oferty

PKO Bank Polski

Kredyt obrotowy MSP

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
2.39 %
Prowizja
150.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów +-----
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu negocjowana Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i posiadanej zdolności kredytowej. Dodatkowo w przypadku kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym.
Minimalny okres prowadzenia firmy 0 miesięcy Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością w szczególności związanych z: - procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej, - zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług, - pokrycie składek ZUS, US, - spłatą zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych wobec innego Banku, - wypłatą wynagrodzeń.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, - spółki osobowe, - spółki kapitałowe - rolnicy indywidualni prowadzący działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 2.39 % Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,39 p.p. przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.
Oprocentowanie nominalne 4.12 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.20 %
miesięczna rata 867.67 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 150.00 PLN Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5% kwoty kredytu.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.20 % 1) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 0,2%. 2) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego. Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy- 0,006 % dziennie
Wcześniejsza spłata 2.00 % 2,0% kwoty podlegającej wcześniejszej spłaty, przy czym prowizja nie dotyczy: kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu odnawialnego
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Bank nie wymaga zaświadczenia od klientów Banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego składki ZUS, US. W pozostałych przypadkach Bank wymaga zaświadczenia.
Zabezpieczenie kredytu Nie Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych. Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie nieobowiązkowe.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US.
Plusy oferty Minusy oferty
Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy. Bank wymaga zaświadczenia.
Bank wydłużył z 12 do 24 miesięcy, okres kredytowania dla kredytów w rachunku bieżącym i kredytów odnawialnych z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK de minimis, co znacznie ogranicza formalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu po roku klienci nie muszą ponownie składać wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu.
Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
Porównywarka finansowa to nie tylko kalkulatory, które pokażą Ci, gdzie obecnie znajdziesz najkorzystniejsze lokaty bankowe, karty kredytowe z najlepszym oprocentowanie, najtańsze kredyty hipoteczne, kredyt gotówkowy od ręki, kredyt samochodowy na auto lub motocykl, konto bankowe bez opłat czy najtańszy leasing dla twojej firmy. To również serwis finansowy, który doradzi Ci, jak wykorzystać kalkulator zdolności kredytowej oraz jak sprawić, by płacone raty były niższe. Do twojej dyspozycji oddają również rankingi i raporty, które mają zadanie dać Ci wskazówki m.in. w kwestii, gdzie znajdziesz najlepsze kredyty hipoteczne lub kredyty samochodowe, jak zwiększyć zdolność kredytową, czy jakie zmiany zaszły w programie Rodzina na swoim.